Memwa kat, Modil

SD lekti kat ak ekri refere a mikro nan chip sèl lekti ak ekri SD kat / kat TF.